Kierownik budowy – jakie wymogi trzeba spełnić, aby nim zostać?

Kierownikiem budowy jest osoba, która posiada właściwe przygotowanie pod kątem teoretycznym i praktycznym do kierowania budową. Kto może pracować w zawodzie kierownika budowlanego?

Czym zajmują się kierownicy budowy?

Kierownikiem budowy określa się taką osobę, która posiada uprawnienia do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych na budowie i odpowiada ona za zarządzanie robotami odbywającymi się na placu budowy.

Na placu budowy kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie szeregu czynności, między innymi są to:
– właściwe przygotowanie terenu budowy do rozpoczęcia robót
– zarządzanie terenem budowy
– sporządzanie dokumentów dotyczących budowy
– dbanie o to, aby prace budowlane odbywały się zgodnie z projektem i przepisami
– wprowadzanie niezbędnych zmian dotyczących BHP
– kontrolowanie przebiegu prac budowlanych
– wstrzymywanie prac budowlanych, jeśli pojawią się ku temu przeciwwskazania
– przygotowanie obiektu do odbioru technicznego

Jak można zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy musi posiadać właściwe przygotowanie, by samodzielnie pełnić swoją funkcję. Jak zostać kierownikiem budowy?

Według przepisów konieczne jest posiadanie właściwego, kierunkowego wykształcenia – wyższego albo średniego, przejście praktyki zawodowej na placu budowy, a następnie podejście i zaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane kierownika budowy?

Niezbędnym etapem związanym z uzyskaniem uprawnień kierownika budowy będzie podejście do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w skrócie PIIB, a także jego zaliczenie. Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2023 roku?

Aby podejść do egzaminu, niezbędne jest w pierwszej kolejności złożenie dokumentów do komisji, aby przejść proces kwalifikacji. Proces ten obejmuje kontrolę dokumentów, a jeśli będą one prawidłowe, dopuszczenie kandydata do egzaminu. Konieczne jest również złożenie opłaty za egzamin.

Egzamin na uprawnienia budowlane dla kierowników budowy obejmuje określone rodzaje przepisów – zawiera je wykaz norm uprawnienia budowlane, który można znaleźć online na stronie PIIB.

Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Egzamin składa się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Osoby, które zaliczą testowy egzamin pisemny mogą następnie podejść do egzaminu ustnego. Aby skutecznie zaliczyć te egzaminy koniecznie zobacz https://uprawnienia-budowlane.pl/program-do-nauki-na-uprawnienia1.html.

Likes:
0 0
Views:
98
Article Categories:
Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *