Kurator rodzinny – kim jest i co robi?

Z kuratorem rodzinnym ma do czynienia wiele rodzin w różnych sytuacjach jak przestępstwa, wykroczenia, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ale również separacja, zezwolenie na ślub z osobą nieletnią czy przysposobienie. Zobacz, kim dokładnie jest taki kurator i czym się on zajmuje! Artykuł napisany we współpracy z blogiem nieletni.pl.

Kim jest kurator sądowy rodzinny?

Kurator sądowy rodzinny jest funkcjonariuszem zajmującym się realizowaniem orzeczeń Sądu Rodzinnego.

Funkcjonariusz ten prowadzi działania, które odnoszą się głównie do obszarów prawa jak prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo nieletnich.

Czym zajmuje się kurator rodzinny?

Zadania kuratora rodzinnego obejmują przede wszystkim prowadzenie różnych rodzajów kontroli oraz wywiadów środowiskowych w ramach realizacji orzeczeń wydanych przez Sądy Rodzinne.

Kuratorzy rodzinni wykonują swoje zadania w różnych miejscach. Mogą oni prowadzić je w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych, poprawczych, zakładach karnych. Również mogą oni odwiedzać swoich podopiecznych w miejscu ich zamieszkania, przeprowadzając wywiady środowiskowe oraz inne czynności zalecone przez Sąd Rodzinny.

W trakcie realizowanych przez siebie zadań kurator rodzinny sądowy ma również możliwość współpracy z innymi organami, między innymi z Policją, organami samorządowymi, rządowymi, organizacjami czy stowarzyszeniami.

Wizyta kuratora rodzinnego – jak wygląda?

W takiej sytuacji kurator może odwiedzić rodzinę w miejscu jej zamieszkania, by realizować zalecenia sądu. Co sprawdza kurator sądowy podczas takiej wizyty?

Wszystko zależne jest od celu jego wizyty. Przykładowo może on sprawdzać, czy dzieci w rodzinie mają odpowiednie warunki życiowe, do nauki, zabawy. Również może on sprawować nadzór nad osobami nieletnimi w przypadku zastosowania wobec nich środków wychowawczych.

O co pyta kurator sądowy rodzinny podczas swojej wizyty u rodziny? Pytania również wynikają z rodzaju sprawy, na przykład mogą one odnosić się do sytuacji osobistej, szkolnej, zawodowej, podejmowanych działań mających na celu poprawę tej sytuacji.

Likes:
0 0
Views:
234
Article Categories:
Bezpieczeństwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *