Niezapłacona faktura – czy można naliczać za nią odsetki?

Przekroczenie terminu płatności faktury może oznaczać problemy zarówno dla jej wystawcy, jak i dla odbiorcy. Czy wtedy, gdy faktura nie została zapłacona w terminie, można ubiegać się o otrzymanie odsetek?

Czy za niezapłaconą fakturę przysługują odsetki?

Przedsiębiorca, który wystawił fakturę, ale nie otrzymał za nią zapłaty w terminie, może ubiegać się o otrzymanie odsetek za zwłokę odbiorcy dokumentu.

Wobec tego wtedy, gdy kontrahent albo klient nie zapłacą faktury terminowo, od następnego dnia, który przypada po terminie płatności, można zacząć naliczać odsetki.

W tym celu wystawia się notę odsetkową, w której znajdują się informacje dotyczące wysokości odsetek do zapłaty za nieopłaconą w terminie fakturę.

Jak wyliczyć odsetki od niezapłaconej faktury?

Aby określić, jakie odsetki przysługują wystawcy faktury, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jakie odsetki naliczyć od niezapłaconej faktury?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a dokładnie jego art. 481 § 2, stopa odsetek za spóźnienie w zapłacie jest liczona na podstawie odsetek ustawowych. Wyliczenie następuje na podstawie stopy referencyjnej ustalanej przez NBP, do której dodaje się 5,5 punktów procentowych. Jednocześnie w przepisie znajduje się zastrzeżenie, że taka forma obliczania odsetek używana jest wtedy, gdy stopa nie była z góry oznaczona.

Terminem, w którym rozpoczyna się liczenie odsetek, jest pierwszy dzień następujący po terminie płatności. Natomiast ostatnim jest termin, w którym dokonano spłaty.

Naliczenie odsetek następuje od należności głównej i obliczane jest ono za każdy dzień, w którym nie opłacono należności w ujęciu rocznym.

Jak obliczyć odsetki od niezapłaconych faktur bez wykonywania obliczeń ręcznie? Obecnie większość programów do wystawiania faktur umożliwia też wystawienie not odsetkowych. Za ich pomocą można wtedy łatwo i szybko wyliczyć kwotę odsetek i wystawić dokument dłużnikowi. Wystarczy tylko wybrać fakturę, której dotyczy nota odsetkowa, a także wskazać na termin, za który ma być ona wystawiona.

Odsetki od niezapłaconej faktury – czy mogą być kosztem?

Czy odsetki od niezapłaconej faktury są kosztem? Przedsiębiorca, który otrzymuje notę odsetkową, może w określonych przypadkach zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu.

Naliczenie odsetek może być traktowane jako koszt tylko wtedy, gdy zostaną one wpłacone. Wobec tego wtedy, gdy odsetki umorzono albo nie zostały one opłacone, nie można traktować ich jako koszt uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca, który otrzymuje notę odsetkową w przypadku odsetek podatkowych, nie może jednak zaliczać ich do kosztów w ogóle. Gdy zatem spóźnił się z zapłatą podatków lub składek, wtedy nie może on traktować odsetek tych jako koszty, nawet jeżeli uregulował on zobowiązanie.

Likes:
2 0
Views:
987
Article Categories:
Firma

All Comments

  • Ten artykuł jest świetny! Zawiera kilka praktycznych wskazówek, jak odzyskać swoje pieniądze.

    diabetyk 11 czerwca, 2022 10:27 am Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *