Co jest istotne w zawieraniu umów na zarządzanie transportem?

Każdy przedsiębiorca, który chce działać w transporcie, aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu obowiązkowo musi wyznaczyć zarządzającego transportem. Podstawą współpracy pomiędzy stronami jest umowa na zarządzanie transportem. Artykuł został przygotowany przy współpracy z porady.prawne.online.

Kiedy niezbędne jest sporządzenie umowy na zarządzanie transportem?

W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają certyfikat kompetencji zawodowych możliwe jest samodzielnie wyznaczenie osoby zarządzającej transportem. W przeciwny wypadku pomiędzy przedsiębiorcą a zarządzającym musi zostać podpisana specjalna umowa (wzór umowy na zarządzanie transportem można znaleźć między innymi w jednostkach zajmujących się fachowym doradztwem prawnym). Umowa obejmuje przede wszystkim kwestie związane z:
– utrzymaniem i konserwacją pojazdów,
– sprawdzaniem dokumentacji przewozowej,
– podstawami księgowości,
– rozdzielaniem ładunków,
– kontrola nad prawidłowym przebiegiem procedur bezpieczeństwa.

Jak powinna wyglądać umowa na zarządzanie transportem?

Na dzień dzisiejszy przepisy nie formułują dokładnych wytycznych co do tego, jak powinna wyglądać umowa na zarządzanie transportem, dlatego też równie dobrze może być to umowa cywilnoprawna, co jest dość często stosowaną praktyką. Warto przy tym pamiętać o tym, że jednostki większe od mikroprzedsiebiorców dodatkowo muszą uzyskać stosowną zgodę wydaną przez organ odpowiedzialny za wydanie licencji.

Likes:
1 0
Views:
432
Article Categories:
Firma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *